לדף הבית
חיפוש באתר
 
שיטת אלכסנדר
 

שיטת אלכסנדרבחזרה לרשימת המאמרים


מושגים בשיטת אלכסנדר


גב

הגב הוא האיבר שנמצא בין חמשת המפרקים: שני מפרקי הירך, שני מפרקי הכתף והמפרק האנטלנטו-אוקספיטלי - המפרק שמחבר את החוליה העליונה של עמוד השדרה לעצם האוקספיטל שבגולגולת. זהו מרכז הכוח והאקטיביות של מנגנון הפיקוד הראשוני, שינוי הכיוונים של הפיקוד הראשוני יאפשר לכוח ולדריכות של הגב להשתחרר ולבוא לידי ביטוי *.

* הסבר מפורט במאמר דרך אגב, על הגב.

הפיקוד הראשוני

הפיקוד הראשוני הוא מנגנון שנמצא אצל כל אדם. אלכסנדר לא המציא אותו, אלא זיהה אותו, הבין את השפעתו על התפקוד של האדם והגיע למסקנה כי יש צורך ללמוד כיצד להפעילו בדרך המתאימה.

מנגנון זה כולל שלושה איברים: צוואר, ראש וגב, הוא יכול לפעול בצורה מעוותת ולגרום נזק לאדם, אך הוא יכול גם לפעול בצורה יעילה ומועילה ולהשפיע לטובה על איכות החיים ותפקודו של האדם.

מנגנון זה ניתן לשיפור על ידי עצירת הדרך המזיקה של פעולת הפיקוד הראשוני והפעלתו בדרך קואורדינטיבית, הרמונית ומועילה *.

* הסבר מפורט במאמר דרך אגב, על הגב.

בלימה Inhibition

זוהי לדעתי הפעולה הקשה ביותר מתוך חמשת העקרונות של שיטת אלכסנדר. באופן הרגיל ברגע קבלת הגרוי נוטה האדם מטבעו להסתמך על האינסטינקטים שלו ולהגיב לגרוי באופן אוטומטי. מכיוון שהמצב הרווח היום הוא שהאוטומט אצל האדם פועל באופן שגוי ומסתמך על ערנות תחושה לקויה, התגובה תהיה באיכות בלתי מספקת. מכאן הבין אלכסנדר שכדי לאפשר לתגובה איכותית, מתאימה ונכונה יותר להתקיים עליו לבלום את התגובה המורגלת. במילים אחרות, כאשר אדם מקבל גרוי לפעול עליו לעצור את האיתותים האוטומטיים שמגיעים ממוחו וממחשבתו ואשר עלולים לצאת לדרך דרך מערכת העצבים, ולגרום לתגובה מזיקה משום שכאשר איתותים אלה יוצאים לדרך אי אפשר לעצור אותם והתגובה השגויה תתקיים. את האיתות שמפעיל את מערכת העצבים כאשר הוא יוצא לדרך אין באפשרותנו לעצור בדיוק כמו בהפעלת מתג החשמל – כאשר לחצנו עליו תדלק המנורה ואי אפשר לעצור את זרימת החשמל.

כאשר פעילות העצירה מתקיימת נוצרת האפשרות לכיוונים/האיתותים המתאימים לצאת לדרך. בנקודה זו חשוב לציין שפעילות הבלימה אינה עומדת בפני עצמה משום שאם אדם רק בולם ולא מידיית בו-זמנית משגר את הכיוונים המתאימים, כפי שאלכסנדר כתב

All at once one after the other כולם ביחד ואחד אחרי השני, התוצאה תהיה שפעולת הבלימה תהיה מעין פסיביות שלא תוביל לשינוי והתפתחות. על כן שתי הפעולות של הבלימה Inhibition ושל ההכוונה Direction בכוונתנו שתהיינה קשורות ומחוברות בו-זמנית ואין אפשרות להפריד ביניהן כשברצוננו לפעול כראוי.

מה זה כיוון? Direction

המושג כיוון בעברית, הוא תרגום לא מוצלח במיוחד של המושג Direction שטבע אלכסנדר. Direction מכיל בחובו שני מושגים: הוראה וכיוון.

בעברית אין מילה שמשמעותה מכילה את שני המושגים האלה, אך כשאנו משתמשים במושג כיוון כוונתנו לחשוב ולפעול בשני מישורים אלה, כלומר עלינו לשלוח הוראות מהמחשבה לאיברי הגוף לזרום במסלולים המתאימים, השונים מהמסלולים המורגלים וגם לכוון את הגוף בהתאם להוראות**.

הנחיית הכיוונים היא פעילות של שיגור הוראות מהמחשבה לאיברי הגוף הגורמות לגוף להתארך, להתרחב ולהתפרש באמצעות מערכת של דחפים עדינים הזורמים בנתיבים המתאימים**.

** הסבר מפורט במאמר: הכיוון והתנועה ההפרדה ביניהם וההרמוניה ביניהם.

מתן הוראות לתת לצוואר להיות חופשי

ההוראות לפיקוד הראשוני שאלכסנדר הנחיל לנו הן:

לתת לצוואר להיות חופשי

כדי - לתת לראש להוליך לפנים ולמעלה

כדי - לתת לגב להתארך ולהתרחב

אלו הן הוראות הפעולה לשלושת החלקים של הפיקוד הראשוני והן בסדר מסוים. אלכסנדר הוסיף וטבע בנושא זה את הביטוי "הכול כאחד ואחד אחרי השני"*.

* הסבר מפורט במאמר דרך אגב, על הגב.

לפנים ולמעלה

זוהי הוראה לראש להשתחרר מהגו במפרק האטלנטי. המילה לפנים היא הוראה והדרכה שמטרתה למנוע מהראש מלהתכווץ לאחור ולמטה, דבר שאלכסנדר גילה שהוא והאחרים עושים, ואשר גורם לשקיעת הראש לתוך הגב, ולכיווצו והצרתו של הגב.

המילה לפנים היא הוראה שבעזרתה יכול הראש להשתחרר לכיוון הטבעי-המתאים. נוצר מצב של opposition - תנגודת עדינה של הראש שמוביל לכיוון הפנים לעומת הגב שנשאר יציב לאחור.

בהמשך להוראה לפנים ניתנת ההוראה למעלה – הוראה להתרחקות הראש מעמוד השדרה ליצירת תנאים שבהם הגב מוזמן להתפרש למלוא אורכו ורוחבו.

לסיכום: ההוראה לפנים ולמעלה היא הוראה לראש ללכת לפנים ולמעלה ביחס לגו.

לא-נכון

לא נכון

נכון

נכון

neck directions

רדיפת המטרה Endgaining ו-האמצעים שבעזרתם Means whereby

שני המושגים רדיפת המטרה endgaining ו-האמצעים שבעזרתם means whereby מתארים את התהליכים שבין קבלת הגרוי לבין התגובה לגרוי. אלו הם מושגים הפוכים זה לזה – רדיפת המטרה הוא מושג עם משמעות לוואי שלילית שגורמת לנזק ואילו האמצעים שבעזרתם מתארים את הדרך ליצירת התהליך החיובי.

רדיפת המטרה Endgaining

זהו מושג שמתאר את התהליך השלילי שנוצר בין קבלת הגרוי לבין התגובה לגרוי. בתהליך זה האדם מגיב לגרוי באופן מורגל/אוטומטי/מכני, כלומר בלי לשקול את האופן/האמצעים המתאימים ביותר להגיע אל המטרה. מכיוון שרוב האנשים פועלים רוב הזמן באופן שגוי כשהם מכווצים, שקועים, מתוחים ונפולים, הדרך שבה הם יגיבו לגרוי תהיה באופן זהה לאופן שבו הם פועלים בחיי היום-יום כך שאופן השגת המטרה יהיה מתוך שימוש שגוי.

האמצעים שבעזרתם Means whereby

זהו מושג שאלכסנדר הגדיר כאופן שבו רצוי, נכון ומתאים להגיב לגרוי, כלומר למצוא את התהליכים שבהם נעצור את התגובה המידית האוטומטית השגויה וניצור פסק זמן שבו נוכל ליזום את הכיוונים המתאימים בתוך המערכת של המחשבה והגוף שתהיה מושתתת על המנגנון של הפיקוד הראשוני שיפעל כך שהצוואר יהיה חופשי כדי שהראש יוליך לפנים ולמעלה כדי שהגב יתארך ויתרחב. כאשר תנאים אלה דינמיים באופן הזה אצל האדם הוא ימשיך להפעיל אותם בזמן שהוא מגיב לגרוי ואז התגובה תהיה מתוך ערנות ובחירה בניגוד לאוטומטי ושגוי.

חשוב להבהיר כי בתהליכים האלו של האמצעים שבעזרתם וה-endgaining הדגש הוא על התהליך ולא על השגת המטרה.

מהי תנועה?

תנועה היא פעילות של שינוי בתנוחות הגוף בחלל- מעבר מתנוחה אחת לתנוחה אחרת, למעלה ולמטה, אחורה וקדימה ובסיבוב או לרצף של שינויי תנוחות הגוף בחלל או שינוי בתנוחות איברים מסוימים בלבד**.

תנועה במשמעות שיטת אלכסנדר היא ליצור פעילות של כיוון בתוך עצמנו, הן בתנוחות והן בתנועות היום-יום, ועם הזמן להתפתח כך שנוכל לבצע פעולות ותנועות מורכבות ומהירות ועדיין להמשיך להיות מכוונים כהלכה. רמה זו, דורשת זמן, אימון ורצון להתפתח **.

** הסבר מפורט במאמר: הכיוון והתנועה ההפרדה ביניהם וההרמוניה ביניהם.

סדר התנועות – sequence

הוא הסדר הפנימי של התנועה מבחינת תזמון- איזה איבר יוצא ראשון לתנועה, איזה שני וכן הלאה**.

** הסבר מפורט במאמר: הכיוון והתנועה ההפרדה ביניהם וההרמוניה ביניהם.

ה"רגע הקריטי"

רגע הכניסה לפעולה שבו עוברים מתנוחה לתנועה. ברגע זה לרוב האדם נוטה לפעול בדרך אוטומטית, לחשוב ישירות על השגת המטרה, כלומר להיכן הוא רוצה להגיע בסוף התנועה בלי לחשוב על הדרך המתאימה לכך או כיצד לבצע זאת **.

** הסבר מפורט במאמר: הכיוון והתנועה ההפרדה ביניהם וההרמוניה ביניהם.

"חשיבה תוך כדי פעילות" Thinking an activity

היכולת להמשיך ליזום ולהיות אקטיבי במתן הכיוונים גם בעת התנועה - לעצור ולכוון לפני הכניסה לפעולה, תוך כדי הפעולה ואף בסיום הפעולה. יכולת זו אינה יכולת טבעית, אלא יכולת נלמדת. אלכסנדר הבין שאדם בן ימינו יכול לרכוש יכולת זו באמצעות לימוד ותרגול בשיטת אלכסנדר **.

** הסבר מפורט במאמר: הכיוון והתנועה ההפרדה ביניהם וההרמוניה ביניהם.

ניגודיות Opposition

אלכסנדר קרא לזה Antagonistic direction – ניגודיות של כיוונים.

כדי שנגיע למצב שנפעל באופן טבעי ונכון לאדם עלינו להפסיק לגרום לאיברים להתכווץ ולהינעל האחד לתוך השני.

הראש עליו להוליך לפנים ולמעלה - בהוראה לפנים ולמעלה המושג לפנים הוא יחסית לגו שנשאר לאחור ולמעלה, בניגוד לשקיעה לאחור ולמטה יחסית לגב. הפרדת הכיוונים הזאת מתקיימת במפגש שבין הראש לבין הגב במפרק האוקספיטלי.

הידיים שמושטות לפנים אמורות לזרום ממפרקי הכתף לאורכן עד לקצות האצבעות יחסית לגב שנשאר יציב ומוצק לאחור, כשהזרועות לא יתכנסו פנימה לכיוון הגב.

הירכיים אמורים לזרום ממפרקי הירך לכיוון הברכיים לעומת הגב שנשאר לאחור ולמעלה כך שהירכיים לא יתכווצו פנימה לתוך מפרקי הירך.

וכן הכתפיים אמורות להתפרש האחת לכיוון הפוך משל שנייה במקום להתכווץ פנימה האחת תוך השנייה.

כאשר יחסים של אופוזישן מתאימים או טבעיים ונכונים מתרחשים בגופו ובמחשבתו של האדם נוצרות איכויות של דריכות, קפיציות, שיווי משקל ויציבות כפי שפטריק מקדונלד, תלמידו של אלכסנדר ומוריהם של בכירי המורים כיום היה נוהג לומר:

The opposition this is what is all about - האופוזישן הוא הכול בעצם.

גוף האדם הוא בעל יותר ממד אחד, לכן כאשר נאמר לאדם רק ליצור אורך בגופו אין זה מספיק. אפילו אם נאמר לאדם גם להתארך וגם להתרחב, גם זה אינו מספיק היות שלאדם יש גם ממד שלישי שהוא ממד האופוזישן שיוצר את הכוחות הניגודיים בין האיברים לבין עצמם.

כאשר כוחות ניגודיים אלה פועלים באופן הנכון כפי שתיארנו הם יוצרים את האיכויות הטבעיות של קפיציות, דריכות, שיווי משקל, קואורדינציה והרמוניה אצל האדם השלם בכללותו***.

***הסבר מפורט במאמר: אופוזישן בשיטת אלכסנדר


לראש הדף ^

בחזרה לרשימת המאמרים

 

 

  
בקרו באתר של Lionways